Blog

Home/Blog/

Nowelizacja ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

W dniu 21 sierpnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Celem wprowadzonych zmian było przede wszystkim rozszerzenie istniejącej ochrony roszczeń pracowników pozbawionych pracy oraz świadczeń z tego tytułu, a także przyspieszenie uzyskania pomocy finansowej w razie faktycznego zaprzestania [...]

By | 2017-11-22T11:40:31+00:00 Listopad 22nd, 2017|Blog|0 Comments

Zmiany w prawie: Ustawa o transporcie drogowym

Koniec listopada przyniesie kolejne zmiany w Ustawie o transporcie drogowym, których wprowadzenie wynikło z konieczności wypełnienia przez Polskę zobowiązań nałożonych przez akty prawa Unii Europejskiej. W dniu 30 listopada 2017 r. wchodzi w życie zmiana Ustawy uzupełniająca powyższy akt prawny o rozdział dotyczący Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, który prowadzony będzie w systemie teleinformatycznym [...]

By | 2017-11-22T11:39:25+00:00 Listopad 22nd, 2017|Blog|0 Comments

Rozwód z orzeczeniem o winie, czyli czy zdrada zawsze jest zdradą…

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2013 roku w całej Polsce skutecznie rozwiodły się 66132 małżeństwa. Z tego w 15114 przypadkach rozkład pożycia małżeńskiego następował wyłącznie, lub w połączeniu z inną przyczyną, na skutek tzw. „zdrady małżeńskiej” któregoś z małżonków.  Zatem prawie co czwarte małżeństwo (22,85 %) rozpada się właśnie z powodu „zdrady małżeńskiej”, która [...]

By | 2017-07-12T13:45:02+00:00 Kwiecień 19th, 2017|Blog|0 Comments

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy

Nasz Klient sprzedał używany samochód. Po zakupie Nabywcy odkryli w pojeździe wadę, którą jako istotną zgłosili Sprzedającemu. Klient wady nie uznał przede wszystkim dlatego, że nie był świadomy jej istnienia. Nabywcy skorzystali z przysługującego im prawa do odstąpienia od umowy. Nasz Klient nie uznał odstąpienia  odmówił zwrotu zapłaconej ceny, i tak sprawa trafiła do sądu, który ostatecznie [...]

By | 2017-07-12T13:45:11+00:00 Kwiecień 19th, 2017|Blog|0 Comments

Wada fizyczna budynku

Państwo Kowalscy postanowili przenieść się z miasta na wieś. Oglądali wiele domów po czym zdecydowali się na zakup małej działki na której został posadowiony parterowy domek o powierzchni 150 m2. Deweloper zapewniał, że budynek został wykonany w nowoczesnej technologii i spełnia wszelkie obowiązujące wymogi i normy. Kupującym przed zakupem udostępnił wszelką dokumentację w tym projekt [...]

By | 2017-07-12T13:45:23+00:00 Kwiecień 19th, 2017|Blog|0 Comments

Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – zarys problematyki

Wejście w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. aktywowało konieczność rozwiązania poszczególnych kwestii związanych z jej stosowaniem. Wprowadzenie do Konstytucji art. 8 ust. 2, który stanowi, że „przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej”, dodatkowo podkreśliło normatywny charakter treści w niej zawartych i implikowało obowiązek bezpośredniego jej stosowania. Niemniej [...]

By | 2017-07-12T13:44:37+00:00 Kwiecień 19th, 2017|Blog|0 Comments